• 091 729 6869
  • 091 604 6729

TotalFill BC sealer

Biokeramički cement za punjenje

Za razliku od uobičajenih cementa za punjenje, reakciju stvrdnjvanja TotalFill BC Sealera pokreće vlaga koja postoji u dentalnim tubulima. Koristeći tu vlagu, TotalFill BC Sealer formira hidroksiapatit kako bi se osigurala optimalna kemijska adhezija između dentina i cementa.

KLINIČKE PREDNOSTI:

Povezivanje cementa i dentina
povećana otpornost na mikropukotine
limitirano razmnožavanje mikroorganizama
konzervativna priprema kanala

Pakiranje: 2 gr. Šprica


Slobodno nas kontaktirajte ukoliko imate bilo kakav upit.